Personlige samtaleforløb

Intense målrettede forløb der styrker den mentale sundhed

Via personlige 1:1 forløb hjælper jeg stressramte og eventuelt sygemeldte tilbage til arbejdspladsen. Men jeg hjælper også ligeså mange helt almindelige mennesker, om det er ledere, ansatte eller privatpersoner, der i en periode er i knæ og ønsker nogle effektive redskaber og rådgivning omkring de udfordringer, de står midt i. Her trækker jeg på mine veludviklede menneskelige kompetencer efter mange års erfaring med mennesker, der har brug for støtte og rådgivning.

Et typisk samtaleforløb for en stressramt medarbejder består af op til 8 individuelle samtaler med Birgitte Dyring som stresscoach. I forløbet lærer du konkrete redskaber, der gradvist vil reducere din stress, når du bruger dem i praksis. Et forløb skræddersys altid til dine individuelle behov.

Første samtale i forløbet er en screeningsamtale på 90 minutter. Her vurderer jeg dit nuværende stressniveau, afklarer årsager bag din stress, afstemmer forventninger til din bedringsproces samt anbefaler evt. supplerende behandling, der kan fremme din bedring.