Personlige samtaleforløb

Intense målrettede forløb der styrker den mentale sundhed

Via personlige 1:1 forløb hjælper jeg stressramte og eventuelt sygemeldte tilbage til arbejdspladsen. Men jeg hjælper også ligeså mange helt almindelige mennesker, om det er ledere, ansatte eller privatpersoner, der i en periode er i knæ og ønsker nogle effektive redskaber og rådgivning omkring de udfordringer, de står midt i. Her trækker jeg på mine veludviklede menneskelige kompetencer efter mange års erfaring med mennesker, der har brug for støtte og rådgivning.

Et typisk samtaleforløb for en stressramt medarbejder består af op til 8 individuelle samtaler med Birgitte Dyring som stresscoach. I forløbet lærer du konkrete redskaber, der gradvist vil reducere din stress, når du bruger dem i praksis. Et forløb skræddersys altid til dine individuelle behov.

Første samtale i forløbet er en screeningsamtale på 90 minutter. Her vurderer jeg dit nuværende stressniveau, afklarer årsager bag din stress, afstemmer forventninger til din bedringsproces samt anbefaler evt. supplerende behandling, der kan fremme din bedring.

Kurser, foredrag og workshops

Rådgivning, foredrag og workshops til ledere og medarbejdere om, hvordan man kan forebygge og håndtere stress på arbejdspladsen

Hver dag bliver mange mennesker ramt af stress i større eller mindre omfang. Uanset omfanget har det store konsekvenser for både den enkelte person og vedkommendes arbejdsplads. Som arbejdsplads er der meget man kan gøre både for at forebygge stress og for at støtte op om stressramte både før, under og efter en evt. sygemelding. Så sæt stress på dagsordenen på din arbejdsplads!

Stressfri Viborg tilbyder både rådgivning om, hvad der kan gøres for at forebygge stress, samt hvordan arbejdspladsen kan støtte allerede stressramte medarbejdere.

GØR NOGET VED STRESS OG FOREBYG DÅRLIG TRIVSEL

Hvad gør I ved det? Sæt fokus på stress og få viden om, hvad I kan gøre for at forbedre stress- og trivselsniveauet på lige præcis din arbejdsplads.

Jeg tilbyder foredrag/gå-hjem-møder samt workshops og kurser, for ledere og/eller medarbejdere, hvor i bliver klædt på til at forstå og håndtere stress på arbejdspladsen og får konkret viden om hvordan I som arbejdsplads sikrer en stressforebyggende kultur.

​Dialog- og casebaseret undervisning, der sikrer, at du ved hvad du skal gøre – og hvad du ikke skal gøre – når det handler om stress.

Investér i dine medarbejdere med fx et fælles forløb fx  5 x 2 timer, hvor dine medarbejdere lærer at forebygge og håndtere stress.
Eller hold et fælles 1-dagskursus for afdelingen som højner trivsel og arbejdsglæde.

Kontakt Stressfri Viborg og hør nærmere om mulighederne. Vi skræddersyr en løsning der passer til dine behov.