Forløb for stressramte

Individuelle stresshåndteringsforløb til medarbejdere, der er stressramte, sygemeldte eller på kanten af en sygemelding

Et stresshåndteringsforløb er for dig, der er sygemeldt med stress, eller som gennem længere tid har haft mange alvorlige stress symptomer og gerne vil forebygge en sygemelding.

Et forløb består af 8 individuelle samtaler med Birgitte Dyring som stresscoach. I forløbet lærer du konkrete redskaber, der gradvist vil reducere din stress, når du bruger dem i praksis. Et forløb skræddersys altid til dine individuelle behov.

Første samtale i forløbet er en screeningsamtale på 90 minutter. Her vurderer jeg dit nuværende stressniveau, afklarer årsager bag din stress, afstemmer forventninger til din bedringsproces samt anbefaler evt. supplerende behandling, der kan fremme din bedring.

Det får du helt præcist:

– 1 screeningssamtale à 90 min med personligt møde

– 6 efterfølgende samtaler à 60 min enten personligt eller over telefon/nettet

– Opfølgningssamtale 60 min ca 6-8 uger efter endt forløb

– Nada-behandlinger i forbindelse med alle personlige samtaler

– Gratis støtte og rådgivning efter behov via kortere samtaler over mail eller telefon under hele forløbet

– Produkter, der støtter op om din proces, og giver dig mulighed for at træne de nye teknikker Dvs.:

– Relevante bøger med værktøjer, der støtter dig på vejen til en hverdag uden stress

– Lydfiler med konkrete øvelser som du kan integrere i din hverdag

– En omsorgsfuld, fortrolig og kompetent partner, der hjælper dig med at genfinde energi og overskud

Møderne foregår i rolige og uforstyrrede omgivelser i centrum af Viborg.

Både personlige møder og samtaler pr telefon eller over nettet fastlægges på tidspunkter, der passer dig.

Din investering

11.000 kr. (Virksomheder tillægges moms)

Beløbet betales samlet ved forløbets start eller deles i 3 rater:

Rate 1: 4.000 kr. Betales ved forløbets start

Rate 2: 3.500 kr. Betales efter 30 dage

Rate 3: 3.500 kr. Betales efter 60 dage

Husk at spørge din arbejdsplads, om de vil betale for forløbet. Det vil de tit. Deres investering er lille i forhold til omkostningerne til en sygemelding eller tab på grund af den manglende effektivitet og produktivitet, der altid følger med stress.

Ekstra

Der er også mulighed for at købe en halv pakke med 4 samtaler. Denne koster 6.200 kr.

Der er også mulighed for at tilkøbe ekstra NADA-behandlinger.

Om stress på arbejdspladsen

Rådgivning, foredrag og workshops til ledere og medarbejdere om, hvordan man kan forebygge og håndtere stress på arbejdspladsen

Hver dag bliver mange mennesker ramt af stress i større eller mindre omfang. Uanset omfanget har det store konsekvenser for både den enkelte person og vedkommendes arbejdsplads. Som arbejdsplads er der meget man kan gøre både for at forebygge stress og for at støtte op om stressramte både før, under og efter en evt. sygemelding. Så sæt stress på dagsordenen på din arbejdsplads!

Stressfri Viborg tilbyder både rådgivning om, hvad der kan gøres for at forebygge stress, samt hvordan arbejdspladsen kan støtte allerede stressramte medarbejdere.

GØR NOGET VED STRESS OG FOREBYG DÅRLIG TRIVSEL

Hvad gør I ved det? Sæt fokus på stress og få viden om, hvad I kan gøre for at forbedre stress- og trivselsniveauet på lige præcis din arbejdsplads.

Jeg tilbyder foredrag/gå-hjem-møder samt workshops og kurser, for ledere og/eller medarbejdere, hvor i bliver klædt på til at forstå og håndtere stress på arbejdspladsen og får konkret viden om hvordan I som arbejdsplads sikrer en stressforebyggende kultur.

​Dialog- og casebaseret undervisning, der sikrer, at du ved hvad du skal gøre – og hvad du ikke skal gøre – når det handler om stress.

Investér i dine medarbejdere med fx et fælles forløb fx  5 x 2 timer, hvor dine medarbejdere lærer at forebygge og håndtere stress. Eller hold et fælles 1-dagskursus for afdelingen som højner trivsel og arbejdsglæde.

Kontakt Stressfri Viborg og hør nærmere om mulighederne. Vi skræddersyr en løsning der passer til dine behov.