Rådgivning til din arbejdsplads

Har din medarbejder stress?

Mange tror, at stress er en sygdom – og at stress kun rammer bestemte typer af mennesker.

Sandheden er, at stress er en overbelastning
– og stress kan ramme ALLE.

Undersøgelser viser at ca. hver 5 dansker er stresset. Hvis du lige nu føler dig ramt af stress, er du altså hverken underlig eller alene.

Stress opstår, når vi gennem længere tid bruger flere ressourcer, end vi har.  Når vi gør det, dræner vi langsomt os selv for energi og overskud til at klare hverdagen.

Stress har alvorlige konsekvenser – såvel fysisk som mentalt. Og stress er DYRT for en virksomhed. Det koster rigtig mange penge at erstatte en langtidssygemeldt medarbejder med en vikar. Dertil skal lægges det fald i både kreativitet, effektivitet og produktivitet, som stress forårsager.

Det er LANGT billigere at forebygge stress i tide og sørge for, at stressramte ledere og medarbejdere får kvalificeret hjælp.

Netop dette kan jeg hjælpe dig og din arbejdsplads med. Dels via personlige stresshåndteringsforløb for stressramte medarbejdere, dels via stressforebyggende kurser og workshops.

Fakta om stress i dagens Danmark:

  • 250-300.000 danskere lider af alvorlig stress
  • 500.000 danskere føler sig udbrændte på jobbet
  • 30.000 hospitalsindlæggelser årligt i Danmark
  • 500.000 kontakter til egen læge
  • 1400 danskere dør hvert år af stress
  • Stress koster Danmark 14 mia. kr. om året i form af sygefravær, tidlig død og udgifter til sundshedsvæsenet
  • Ubehandlet stress udløser over halvdelen af alle depressioner og angstlidelser
  • Stress og depression bliver de væsentligste kilder til sygdom i år 2020
  • Kilde: Teknologirådet og Statens Institut for Folkesundhed